Arpa

Arpa

Tahıllar arasında arpa üretimi mısır, buğday ve pirinçten sonra 4. sırada gelmektedir.

Özellikle Ruminant hayvanların beslenmesinde büyük önem taşır. Süt ineklerinde; süt yağı ve süt şekeri, yoğun yem karmaların da ise selüloz düzeyin artmasına olumlu etkide bulunur.

Arpa, genellikle enerji gereksinmeleri daha az olan yumurta piliç ve tavuk rasyonları ile damızlık tavuk ve hindilerin rasyonlarında kullanılmaktadır.

Ürünlerimiz