Ayçiçeği Küspesi

Ay çekirdeğinden solvent ekstraksiyon yöntemiyle yağının alınmasından sonra geriye kalan ürünün öğütülmesiyle elde edilmektedir. Ayçiçeği Küspesi hayvanların severek tükettikleri yem ham maddesidir. Ülkemizde en fazla üretimi ve tüketimi olan küspelerden birisi de ayçiçeği küspesidir.

Piyasada iki tür ayçiçeği küspesi mevcuttur. Ayçiçeği küspesi besin değeri kabuklu ve kabuksuz oluşuna göre değişkenlik göstermektedir. Bunlardan ilki kabuğu ayrılmadan kırılan ayçekirdeğinden elde edilen düşük protein ayçiçeği küspesidir. Bu tür düşük protein ayçiçek küspeleri yaklaşık olarak 26-28 protein olarak üretilmektedir. Kabuğu ayrılmadan kırıldığı için ham selüloz içeriği yüksektir.

İkinci küspe türü ise kabuğundan ayrıştırılarak elde edilen yüksek protein ayçiçek küspeleridir. Bu küspenin yağ oranı ise % 1-1,5 civarı, protein oranı ise 34-38 protein aralığında gelmektedir. Bu tür ayçiçeği küspesi protein oranı kabuklu küspeye göre daha fazladır, bundan dolayı daha verimlidir ve kolay sindirilebilir.

Ayçiçeği küspesi, besin madde profili soya fasulyesi küspesinin tamamlayıcısı olup, süt ve besi sığırı rasyonlarında etkili bir kombinasyon oluşturur. Yumurta tavuklarında yumurta verimi üzerine olumlu etkisi olduğu bildirilmektedir. Ayrıca, balık yemi rasyonlarında protein ihtiyacını karşılamak üzere kullanılır.

Ürünlerimiz