Buğday

Buğdayın protein içeriği; iklime, toprak yapısına, gübre içeriğine ve çeşidine bağlı olarak değişir. Sert buğdaylar, yumuşak buğdaylardan daha fazla protein içeriğine sahiptir.

Buğday; un, makarnacılık ve yem sektöründe önemli bir hammadde girdisi olarak kullanılır.

Buğday; ruminant hayvanların beslenmesinde kesif yem rasyonlarında öğütülerek, kanatlı rasyonlarında genellikle kırılarak veya öğütülerek tüketimi sağlanır.

Ürünlerimiz