Mısır

Mısır, tüm dünyada insanlar için en önemli besin maddelerinden biri durumundadır. Kuzey ve Güney Amerika’da ve Karadeniz Havzası’ndaki ülkelerde yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Mısır, hayvanların beslenmesinde ve endüstride hammadde olarak kullanılır.

Mısırın selüloz derecesi düşük olduğundan dolayı sindirilme derecesi yüksektir. Bu nedenle Kesif yem rasyonlarında en güvenilir enerji kaynaklarından biri olarak kullanılır.

Ruminant hayvanların beslenmesinde; öğütülmüş, ezilmiş, kırılmış ve flake ürün olarak; Kanalı hayvanların beslenmesinde ise belirli bir partikül boyutunda kırılarak tüketimi sağlanır.

Ürünlerimiz